Σχετικά με το Zrythm

Version 0.6.003

Introduction

Το Zrythm είναι μια εγγενής εφαρμογή GNU / Linux που κατασκευάστηκε με τη χρήση εργαλείων C και GTK +3 και δανείζεται ιδέες, έννοιες και κώδικα από άλλα έργα όπως Ardour και Jalv. It is designed to be intuitive to use and is built with the intention to provide GNU/Linux users a full-featured alternative to proprietary DAWs, while offering a unique approach to workflow that other GNU/Linux DAWs lack.

First Commit

The first commit was made on Wed Jul 25 22:35:01 2018 +0900.

Current Stage

Early alpha. Somewhat functional but has unimplemented features and crashes a lot.