Μιλήστε μαζί μας

Χρησιμοποιήστε τις λίστες αλληλογραφίας και συμμετέχετε στο κανάλι μας στο IRC για να παρακολουθείτε την ανάπτυξη, να βρείτε τεχνική βοήθεια και να συζητάτε για το Zrythm.

Announcements Mailing List

General Help Mailing List

Η λίστα αλληλογραφίας

Available on irc.freenode.net in the channel #zrythm.

Available on Matrix in the channel #zrythmdaw:matrix.org (bridged with IRC).