Στοιχεία επικοινωνίας

What's this?
Minified License Πηγαίος Κώδικας
responsiveslides.min.js Expat responsiveslides.js
jquery-1.11.1.min.js Expat jquery-1.11.1.js
bootstrap.min.js Expat bootstrap.js