Νομικές πληροφορίες

Αδειοδότηση

Zrythm is copyrighted by Alexandros Theodotou and other contributors. Zrythm is released under the GNU Affero General Public License, version 3.

Εκτός αν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, όλα τα βίντεο που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Zrythm κυκλοφορούν υπό την άδεια Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές.

The Richard Stallman: Free software, free society video is licensed under Creative Commons BY-SA-ND 3.0.
Credits: Drawings under CC-BY-ND 3.0 created by Christian Nogareda (Kwis, Http://kwis.tumblr.com), Valentin Pasquier (http://utopiqdream.deviantart.com) based on ideas of Richard Stallman, by himself and Ynternet.org foundation.

Licenses for images found on this website can be found in this README file.

Εμπορικά σήματα

Το Zrythm και το λογότυπο του Zrythm είναι εμπορικά σήματα του Αλέξανδρου Θεοδότου. See our Trademark Policy for more information.