Πρόσθετα

Basic Plugins

Compressor στιγμιότυπο

Compressor

Stereo dynamic range compressor

Cubic Distortion στιγμιότυπο

Cubic Distortion

Cubic nonlinearity distortion

Flanger στιγμιότυπο

Flanger

Stereo flanging effect

Gate Stereo στιγμιότυπο

Gate Stereo

Stereo signal gate

Highpass Filter στιγμιότυπο

Highpass Filter

2nd-order Butterworth highpass filter

Lowpass Filter στιγμιότυπο

Lowpass Filter

2nd-order Butterworth lowpass filter

Parametric EQ στιγμιότυπο

Parametric EQ

Parametric equalizer

Peak Limiter στιγμιότυπο

Peak Limiter

Dynamic range compressor modelled after the 1176 peak limiter

Phaser στιγμιότυπο

Phaser

Phasing effect

Triple Synth στιγμιότυπο

Triple Synth

Polyphonic synthesizer with 3 detuned oscillator voices

Smooth Delay στιγμιότυπο

Smooth Delay

Delay that doesn't click and doesn't transpose when the delay time is changed

Wah4 στιγμιότυπο

Wah4

Wah pedal effect to the 4th order

White Noise στιγμιότυπο

White Noise

White noise generator

Zita Rev1 στιγμιότυπο

Zita Rev1

8x8 late-reverberation FDN reverb

Z Series

ZChordz στιγμιότυπο

ZChordz

Το ZChordz χαρτογραφεί τις συγχορδίες ελάσσονος ή μείζονος κλίμακας σε λευκά πλήκτρα

  • Μείζων ή ελάσσων κλίμακα
  • Πολλαπλασιαστής ταχύτητας ανά νότα
Τεχνικές προδιαγραφές
ZLFO στιγμιότυπο

ZLFO

Το ZLFO είναι ένα πλήρες LFO για αυτοματισμό βασισμένο σε CV

  • Πολυ-ταλαντωτής με προσαρμοσμένο κύμα
  • Μετατόπιση φάσης
  • Κάθετη/οριζόντια αναστροφή
  • Λειτουργία βημάτων
  • Επεξεργάσιμο εύρος
  • Συγχρονισμός με τον εξυπηρετητή ή ελεύθερη μορφή
Τεχνικές προδιαγραφές
ZSaw στιγμιότυπο

ZSaw

Το ZSaw είναι supersaw συνθεσάιζερ με 1 παράμετρο

  • 7 ταλαντωτές sawtooth
  • Μονός περιστροφικός επιλογέας για έλεγχο αποσυντονισμού
Τεχνικές προδιαγραφές