Zrythm - Plugin

Plugin

Basic Plugins

Compressor skärmdump

Compressor

Stereo dynamic range compressor

Cubic Distortion skärmdump

Cubic Distortion

Cubic nonlinearity distortion

Flanger skärmdump

Flanger

Stereo flanging effect

Gate Stereo skärmdump

Gate Stereo

Stereo signal gate

Highpass Filter skärmdump

Highpass Filter

2nd-order Butterworth highpass filter

Lowpass Filter skärmdump

Lowpass Filter

2nd-order Butterworth lowpass filter

Parametric EQ skärmdump

Parametric EQ

Parametric equalizer

Peak Limiter skärmdump

Peak Limiter

Dynamic range compressor modelled after the 1176 peak limiter

Phaser skärmdump

Phaser

Phasing effect

Triple Synth skärmdump

Triple Synth

Polyphonic synthesizer with 3 detuned oscillator voices

Smooth Delay skärmdump

Smooth Delay

Delay that doesn't click and doesn't transpose when the delay time is changed

Wah4 skärmdump

Wah4

Wah pedal effect to the 4th order

White Noise skärmdump

White Noise

White noise generator

Zita Rev1 skärmdump

Zita Rev1

8x8 late-reverberation FDN reverb

Z Series

ZChordz skärmdump

ZChordz

ZChordz kartlägger ackorden av en mindre eller större skala till vita tangenter

  • Mindre eller större skala
  • Hastighets multiplikator per not
Teknisk specifikation
ZLFO skärmdump

ZLFO

ZLFO är en fullt funktionsrik LFO för CV-baserad automation.

  • Multi-oscillator med justerbar våg
  • Fasförskjutning
  • Vertical/horizontal inversion
  • Stegläge
  • Editable range
  • Sync to host or free-form
Teknisk specifikation
ZSaw skärmdump

ZSaw

ZSaw is a supersaw synth with 1 parameter

  • 7 sågtandsoscillatorer
  • Single knob to control detune
Teknisk specifikation