Plugin

Basic Plugins

Compressor skärmdump

Compressor

Kompressor för stereodynamiskt omfång

Cubic Distortion skärmdump

Cubic Distortion

Kubisk icke-linjär distorsion

Flanger skärmdump

Flanger

Stereo flanging effect

Gate Stereo skärmdump

Gate Stereo

Stereo signal gate

Highpass Filter skärmdump

Highpass Filter

2:a ordningens Butterworth högpassfilter

Lowpass Filter skärmdump

Lowpass Filter

2:a ordningens Butterworth lågpassfilter

Parametric EQ skärmdump

Parametric EQ

Parametrisk equalizer

Peak Limiter skärmdump

Peak Limiter

Kompressor för dynamiskt omfång modellerad efter 1176 peak limitern

Phaser skärmdump

Phaser

Phasing effect

Triple Synth skärmdump

Triple Synth

Polyphonic synthesizer with 3 detuned oscillator voices

Smooth Delay skärmdump

Smooth Delay

Delay that doesn't click and doesn't transpose when the delay time is changed

Wah4 skärmdump

Wah4

Wah pedal effekt till den 4:e ordningen

White Noise skärmdump

White Noise

Vitt brus generator

Zita Rev1 skärmdump

Zita Rev1

8x8 late-reverberation FDN reverb

Z Series

ZChordz skärmdump

ZChordz

ZChordz maps the chords of a minor or major scale to white keys

  • Mindre eller större skala
  • Hastighets multiplikator per not
Teknisk specifikation
ZLFO skärmdump

ZLFO

ZLFO är en fullt funktionsrik LFO för CV-baserad automation.

  • Multi-oscillator med justerbar våg
  • Fasförskjutning
  • Vertical/horizontal inversion
  • Stegläge
  • Editable range
  • Sync to host or free-form
Teknisk specifikation
ZSaw skärmdump

ZSaw

ZSaw is a supersaw synth with 1 parameter

  • 7 sågtandsoscillatorer
  • Single knob to control detune
Teknisk specifikation