תוספים

תוספים בסיסיים

Compressor תמונת מסך

Compressor

Stereo dynamic range compressor

Cubic Distortion תמונת מסך

Cubic Distortion

Cubic nonlinearity distortion

Flanger תמונת מסך

Flanger

Stereo flanging effect

Gate Stereo תמונת מסך

Gate Stereo

Stereo signal gate

Highpass Filter תמונת מסך

Highpass Filter

2nd-order Butterworth highpass filter

Lowpass Filter תמונת מסך

Lowpass Filter

2nd-order Butterworth lowpass filter

Parametric EQ תמונת מסך

Parametric EQ

Parametric equalizer

Peak Limiter תמונת מסך

Peak Limiter

Dynamic range compressor modelled after the 1176 peak limiter

Phaser תמונת מסך

Phaser

Phasing effect

Triple Synth תמונת מסך

Triple Synth

Polyphonic synthesizer with 3 detuned oscillator voices

Smooth Delay תמונת מסך

Smooth Delay

Delay that doesn't click and doesn't transpose when the delay time is changed

Wah4 תמונת מסך

Wah4

Wah pedal effect to the 4th order

White Noise תמונת מסך

White Noise

White noise generator

Zita Rev1 תמונת מסך

Zita Rev1

8x8 late-reverberation FDN reverb

Z Series

ZChordz תמונת מסך

ZChordz

Zchordz יוצר מפת אקורדים של סולם מינורי או מז'ורי על הקלידים הלבנים

  • סולם מינורי או מז'ורי
  • מכפיל מהירות לפי תו
מפרט טכני
ZLFO תמונת מסך

ZLFO

ZLFO הוא LFO בעל כל התכונות בכדי לבצע אוטומציה על בסיס CV

  • מולטי מתנד עם גל מותאם אישית
  • שינוי פאזה
  • היפוך אנכי/אופקי
  • מצב צעד
  • טווח הניתן לעריכה
  • סנכרון למארח או בצורה חופשית
מפרט טכני
ZSaw תמונת מסך

ZSaw

ZSaw הוא סינת' supersaw עם פרמטר אחד

  • 7 מתנדי sawtooth
  • ידית יחידה לשליטה ב-detune
מפרט טכני