Plugins

Basic Plugins

Compressor screenshot

Compressor

Stereofonní kompresor dynamického rozsahu

Cubic Distortion screenshot

Cubic Distortion

Kubické nelineární zkreslení

Flanger screenshot

Flanger

Stereofonní flanging efekt

Gate Stereo screenshot

Gate Stereo

Stereofonní signálová brána

Highpass Filter screenshot

Highpass Filter

Butterworthova horní propust 2. řádu

Lowpass Filter screenshot

Lowpass Filter

Butterworthova dolní propust 2. řádu

Parametric EQ screenshot

Parametric EQ

Parametrický ekvalizér

Peak Limiter screenshot

Peak Limiter

Kompresor dynamického rozsahu modelovaný podle 1176 Peak Limiteru

Phaser screenshot

Phaser

Phasing efekt

Triple Synth screenshot

Triple Synth

Polyfonní syntezátor se 3 rozladěnými oscilátory

Smooth Delay screenshot

Smooth Delay

Delay, který nekliká a netransponuje se při změně doby zpoždění

Wah4 screenshot

Wah4

Efekt kvákadla 4. řádu

White Noise screenshot

White Noise

Generátor bílého šumu

Zita Rev1 screenshot

Zita Rev1

8x8 pozdní dozvuk typu FDN reverb

Z Series

ZChordz screenshot

ZChordz

ZChordz mapuje akordy mollové nebo durové stupnice na bílé klávesy

  • Durová nebo molová stupnice
  • Multiplikátor rychlosti na poznámku
Technical specs
ZLFO screenshot

ZLFO

ZLFO je plnohodnotný LFO pro automatizaci na bázi CV.

  • Multi-oscilátor s vlastní vlnou
  • Fázový posun
  • Vertikální/horizontální inverze
  • Krokový režim
  • Editovatelný rozsah
  • Sync to host or free-form
Technical specs
ZSaw screenshot

ZSaw

ZSaw je syntezátor typu supersaw s 1 parametrem

  • 7 pilových oscilátorů
  • Single knob to control detune
Technical specs