Plugins

Basic Plugins

Compressor captura de pantalla

Compressor

Stereo dynamic range compressor

Cubic Distortion captura de pantalla

Cubic Distortion

Cubic nonlinearity distortion

Flanger captura de pantalla

Flanger

Stereo flanging effect

Gate Stereo captura de pantalla

Gate Stereo

Stereo signal gate

Highpass Filter captura de pantalla

Highpass Filter

2nd-order Butterworth highpass filter

Lowpass Filter captura de pantalla

Lowpass Filter

2nd-order Butterworth lowpass filter

Parametric EQ captura de pantalla

Parametric EQ

Parametric equalizer

Peak Limiter captura de pantalla

Peak Limiter

Dynamic range compressor modelled after the 1176 peak limiter

Phaser captura de pantalla

Phaser

Phasing effect

Triple Synth captura de pantalla

Triple Synth

Polyphonic synthesizer with 3 detuned oscillator voices

Smooth Delay captura de pantalla

Smooth Delay

Delay that doesn't click and doesn't transpose when the delay time is changed

Wah4 captura de pantalla

Wah4

Wah pedal effect to the 4th order

White Noise captura de pantalla

White Noise

White noise generator

Zita Rev1 captura de pantalla

Zita Rev1

8x8 late-reverberation FDN reverb

Z Series

ZChordz captura de pantalla

ZChordz

ZChordz mapea os acordes dunha escala maior ou menor nas teclas brancas

  • Escala maior ou menor
  • Multiplicador da intensidade por nota
Especificacións técnicas
ZLFO captura de pantalla

ZLFO

ZLFO é un LFO completo para automatización baseada en CV

  • Oscilador múltiple con onda personalizada
  • Invertir fase
  • Inversión vertical/horizontal
  • Modo escalonado
  • Rango editable
  • Sincronizar ou forma libre
Especificacións técnicas
ZSaw captura de pantalla

ZSaw

ZSaw é un sintetizador de supersaw cun único parámetro

  • 7 osciladores dente de serra
  • Un único botón para controlar a desafinación
Especificacións técnicas