Zrythm - Características

Características

Piano Roll

Crea, edita e arranxa eventos MIDI nun piano roll adicado.

Anywhere-to-Anywhere Connections

Conecta calquera cousa a calquera cousa.

Bounce in Place

Converte o material seleccionado a audio rapidamente.

Automation Curves

Automatiza parámetro con liñas rectas ou curvas.