Zrythm - Estación de Traballo de Audio Dixital
Inicio Descargar Explorar Aprender Plugins Comunidade Foro

Idioma

Afrikaans العربية Czech Dansk Deutsch English English UK Ελληνικά Español Eeti Suomi Français Gaelic Galego हिन्दी Italiano 日本語 한국어 Bokmål Nederlands Polski Português Português BR русский Svenska 简体中文 繁體中文

Zrythm unha estación de traballo de audio dixital intuitiva e moi automatizada

Screenshot

Información xeral

Zrythm é unha estación de audio dixital multiplataforma deseñada para ser completa e doada de usar.

Logo Automatización ilimitada

Automatiza case calquera cousa cos eventos de automatización, empregando liñas rectas, ramplas e curvas, ou con LFOs e envolventes.

Logo Plugins de Audio

Soporte completo para LV2 e VST2, con soporte experimental para VST3, AU, SFZ e SF2.

Logo Soporte multi-backend

Fully JACK aware, including support for PipeWire, JACK transport, ALSA, PulseAudio, WASAPI, Windows MME, CoreMidi and CoreAudio.

Logo Asistente de acordes

Inclúe un pad de acordes para probar rapidamente acordes nunha escala e unha pista de acordes para axudar coas progresións harmónicas.

Logo Liberador

Zrythm is free software. Use, study, share and improve it freely.

Logo Multilingüe

Available in multiple languages including English, French, Spanish, Portuguese, Japanese and German.

Aprender máis

Sponsors

No public sponsors. Contact us if you would like to be a sponsor.