Zrythm - Lær

Lær

Tutorials

Redigering

Select/Stretch Tool ~ Porrumentzio

Redigeringsverktøy ~ Porrumentzio

Klippeverktøy ~ Porrumentzio

Ramp Tool ~ Porrumentzio

Looping Regions ~ Rob van den Berg

Routing

FX Sends ~ SahaaThyva

Port Routing ~ Rob van den Berg

Walkthroughs

TUTO Zrythm (Fransk) ~ Till Parisot

Dokumentasjon